Fachowe szkolenia malarskie

szkolenia malarskie

O tym, że warunki na rynku pracy są trudne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Każdego roku wielu ludzi staje przed koniecznością zmiany dotychczasowego zawodu. Pomocą służą tutaj szkolenia malarskie, organizowane przez sieć placówek publicznych i niepublicznych w całym kraju.

 

Kto może uczestniczyć w szkoleniach malarskich?

 

Malarzem budowlanym może zostać osoba, która posiada minimum podstawowe wykształcenie, ukończyła 18 lat i odznacza się dobrym stanem zdrowia. Do jej głównych zadań będzie należało przygotowywanie różnego rodzaju podłoża pod malowanie, dobieranie gruntowników i farb, malowanie ścian, sufitów, elewacji, dachów, ślusarki i stolarki budowlanej oraz elementów metalowych, drewnianych, ozdobnych i innych. Uprawnienia do wykonywania zawodu można oczywiście zdobyć w trakcie nauki w szkole zawodowej, istnieją jednak także specjalistyczne szkolenia malarskie, kształcące dorosłych.

 

Nauka w takich ośrodkach trwa zwykle krótko (maksymalnie 10 tygodni) i dzieli się na część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas wykładów przyswoimy wiedzę o podstawowych pracach malarskich, nauczymy się posługiwać terminologią z zakresu budownictwa, przygotowywać farby i inne niezbędne materiały, opanujemy też podstawy rysunku technicznego. Praktyczne szkolenia malarskie pozwolą nam natomiast zweryfikować teorię na placu budowy.

 

Kursy malarskie dla zaawansowanych

 

Zdobycie uprawnień to jednak nie wszystko. W warunkach ostrej rynkowej konkurencji i konieczności walki o klienta wielu malarzy budowlanych decyduje się na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Obecnie nie stanowi to żadnego problemu: wiodące firmy z branży budowlanej również rozumieją potrzebę poszerzania kompetencji pracowników i rokrocznie organizują cykle szkoleniowe, otwarte dla malarzy z całego kraju. Tego rodzaju szkolenia malarskie trwają zwykle kilka dni, a ich uczestnicy pogłębiają wiadomości np. o farbach i lakierach (terminologia i technologia, parametry użytkowe) czy też o systemach wykończeń wnętrz (dobór odpowiednich farb, zajęcia praktyczne ze stosowania określonych systemów farb na różnych podłożach). Co istotne, większość tych szkoleń kończy się uzyskaniem przez uczestnika certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji. Daje mu to szansę wyróżnienia się na krajowym rynku pracy oraz – z racji możliwości odebrania certyfikatu w kilku wersjach językowych, co pozwala myśleć o podjęciu zatrudnienia poza granicami Polski.

Szkolenia malarskie – sposób na integrację?

 

Doszkalające kursy malarskie są czymś więcej niż tylko środkiem służącym poszerzaniu zawodowej wiedzy. Ponieważ gromadzą profesjonalistów z całego kraju, stają się też czynnikiem integrującym środowisko. Biorąc udział w szkoleniu, malarze mogą nawiązać wartościowe kontakty, co niewątpliwie przekłada się często na ich zatrudnianie przy nowych inwestycjach. Firmy szkoleniowe tworzą z kolei bazy certyfikowanych malarzy, dzięki którym klient bez trudu odnajdzie rzetelnego pracownika w swoim miejscu zamieszkania.

 

System certyfikacyjny wydaje się zatem rozwiązaniem optymalnym. Posiada jednak pewną niedogodność: dokumenty te zachowują ważność przez określony czas (najczęściej przez rok). Po jego upływie fachowiec zobowiązany jest ponownie przystąpić do szkoleń malarskich, w celu odświeżenia nabytej wiedzy.